Veiligheid voor alles: rijbewijs A

In sommige landen is het verkrijgen van een certificaat om een voertuig te mogen besturen zeer gemakkelijk. In enkele landen kun je deze zelfs op de zwarte markt verkrijgen. In Nederland worden er echter regels gehanteerd, die natuurlijk de veiligheid van de bestuurder zelf én van alle overige weggebruikers moeten garanderen. Voor rijbewijs A is dit niet anders. Wanneer men dit motorrijbewijs wil halen, moet men op de hoogte zijn van alle geldende verkeersregels en moet men een rijschool in de arm nemen om les te krijgen van een gecertificeerde rijinstructeur. Het rijbewijs A wordt bovendien uitgegeven in verschillende vormen:

  • Type A1 (voor motors tot 125cc)
  • Type A2 (motoren met maximaal vermogen van 25kW)
  • Type A (voor elk type motor).

Aan de diverse typen zijn bovendien minimumleeftijden verbonden die per type verschillen. Voor type A1 geldt een minimum van 18 jaar, voor type A2 is dat 20 jaar en voor type A 22 jaar. De volgorde is A1, A2 en dan pas A. Indien men meteen type A wil, dan geldt een minimumleeftijd van 24 jaar.

Overeenkomsten en verschillen tussen rijbewijs A en B

Net als bij het halen van rijbewijs B is het bij rijbewijs A noodzakelijk om eerst het theorie-examen af te leggen (en hiervoor te slagen), voordat aan het praktijkexamen kan worden deelgenomen. Bij het praktijkexamen van rijbewijs A komen echter net iets andere dingen kijken dan bij type B. Het is namelijk voor het motorrijbewijs van belang dat er beschermende kleding wordt gedragen, ter bescherming van de berijder. Voor het deelnemen aan het examen is deze kleding een vereiste. Bij het besturen van een auto zijn er natuurlijk geen kledingvoorschriften, maar motorrijders moeten zichzelf beschermen door een helm en andere bescherming (kleding) te dragen. Uiteraard wordt men daarover van tevoren ingelicht.

1